Cennik

CENNIK GRADINGU
Oszacowana wartość numizmatu 1 Cena gradingu
2 ZŁ, 10 ZŁ, 20 ZŁ LATA 1995 – 2012 2WARTOŚĆ MONETY 1 zł – 1 500 zł 15 zł 2
WARTOŚĆ MONETY 1 zł – 1 500 zł 29 zł
WARTOŚĆ MONETY 1 500 zł – 5 000 zł 39 zł
WARTOŚĆ MONETY 5 000 zł – 20 000 zł 49 zł
WARTOŚĆ MONETY POWYŻEJ 20 000 zł 59 zł
GABARYT 43-70 mm 149 zł
GABARYT 43-70 mm ABONAMENTOWY 119 zł

 

Opcja EXPRESS 3 cena gradingu wg cennika + 100%
Opcja LINIA 50%  ceny gradingu danego przedziału

 

NUMIZMATY NIE PAKOWANE W SLABY
MONETA POZAGABARYTOWA BEZ OPŁAT
MONETA POZASTANOWA 29,-
FALSYFIKAT 29,-

 

USŁUGI DODATKOWE
PRZEPAKOWANIE GRADINGU ECC NA SLAB Z KODEM KRESKOWYM 4 15,-
OPIS INDYWIDUALNY (PŁATNE DODATKOWO) 39,-

1 wartość szacowana na podstawie katalogu FISCHER 2014 oraz katalogu KRAUSE 2014, w przypadkach spornych w kwestii oszacowania wartości, za właściwą uznawana jest wartość niższego progu

2 MONETY KOLEKCJONERSKIE, NIE OBEJMUJE USŁUGI „LINIA”

3 Opcja EXPRESS – czas gradingu: 3 dni.
Usługa dostępna tylko w punktach: Katowice, Bytom, Gliwice

4 Usługa przepakowania monet nie obejmuje monet ogradowanych w polskim systemie przed wprowadzeniem oznaczeń dodatkowych L/L

 

Opcja LINIA

Klient wybiera pułap, od jakiego monety mają zostać zamknięte w slabach.

Przykładowo, jeżeli pułap wynosi PR68, wówczas monety których stan zachowania jest równy PR68 lub wyższy zostaną zapakowane w slaby gradingowe. Cena gradingu tych monet jest zgodna z ceną progu danej monety.

Pozostałe monety, których stan zachowania jest niższy od przykładowego PR68, zostaną zwrócone Klientowi w kapslach. Za monety zwrócone w kapslach pobrana zostanie opłata wysokości 50% progu. Jest to opłata jedynie za ekspertyzę bez określenia stanu zachowania monety.

 

WARUNKI GRADACJI MONET

Do gradingu przyjmowane są monety w przedziale średnicowym 10 – 43mm

Do gradingu nie przyjmowane są monety w zamkniętych slabach gradingowych.

Kapsle w których oddawane są monety do odbioru tylko w siedzibie firmy.

Do gradingu nie przyjmowane są monety z okresu:
– BIZANCJUM ( 295 – 1453)
– STAROŻYTNA GRECJA ( 1200 p.n.e. – 529 n.e.)

Nie podlegają gradacji wszelkiego rodzaju fałszerstwa oraz monety, których stan zachowania nie pozwala na sklasyfikowanie w poszczególnych stopniach. Koszt gradacji w powyższych przypadkach pozostaje bez zmian.

Wszelkie koszta związane z przekazaniem oraz odbiorem powierzonego materiału ponosi Klient.

Cena jest stała bez względu na ilość przeznaczonych do opakowania obiektów.

W przypadku gradingu realizowanego drogą wysyłkową, materiał ogradowany odsyłany jest do Klienta przesyłką kurierską.

Od chwili złożenia zlecenia do momentu zwrotu pełną odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą firmy GCN i ECC.